Khi giao dịch tại https://ladomax.com/  Quý khách hàng có thể chọn thanh toán qua hai hình thức được quy định cụ thể như sau:

Hình thức “THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG” (C.O.D)

- Khách hàng sẽ thanh toán ngay khi nhận hàng và kiểm tra hàng hoá đúng số lượng, mô tả sản phẩm, chủng loại ....mà Khách hàng đã đặt.

Hình thức "THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG"

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ Quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác Cổng thanh toán.

- Chính sách áp dụng với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Quốc Tế và các loại thẻ ATM nội địa khi thanh toán online tại https://ladomax.com/ 

- Hạn mức thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ phải cao hơn giá trị sản phẩm mà khách hàng chọn mua.

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.